AYSKAD Loading

İLKELERİMİZ

GÖNÜLLÜLÜK: AYSKAD üyeleri , dernek çatısı altında yapılan tüm çalışmalarda yetenekleri ve profesyonellikleri doğrultusunda seçtikleri komisyonların faaliyetlerinde gönüllülük esaslarına uygun olarak görev alırlar.

YENİLİKÇİLİK(İnovasyon): AYSKAD , toplumsal ve sektörel alanda eskiyi; geliştirmek ve yeniyi yaratmak için   ürün, süreç ve organizasyonların  araştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve benimsenmesi için çalışır.

ŞEFFAFLIK: Yönetim Kurulu, Üyeleri ve Çalışanları tüm eylem   ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Tüm iletişim kanallarını  kullanırken şeffaf ve dürüst bilgi verir.

EŞİTLİK: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ilkesini benimseyen  AYSKAD ,  din, dil, ırk ve mezhep farklılığı  gözetmeden her üyeye eşit davranır. Dernek bünyesinde yürütme organlarında görevlere atanma, aday olma, seçme ve seçilme haklarının kullanılmasında eşit ve adil davranır,  ayrımcılık yapmaz ve yapılmasına izin vermez

KATILIMCILIK: AYSKAD, tüm faaliyetlerini Yönetim Kurulu üyeleri, Komisyon üyeleri başta olmak üzere tüm üyelerinin katılımı ve desteği ile yürütür. Dernek faaliyetleri, çoğulcu ve demokratik bir ortamda alınan kararlar ile gerçekleştirilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: AYSKAD, toplumsal ve sektörel alanlarda yapacağı her türlü faaliyetlerde çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığını sağlar ve bu faaliyetlerin daimi olabilme yeteneğini korur.