AYSKAD Loading

Meslek Liseleri Asansör Uygulama Atölyeleri İyileştirme Projesi

Meslek Liseleri Asansör Uygulama Atölyeleri İyileştirme Projesi

Meslek Liseleri Asansör Uygulama Atölyeleri İyileştirme Projesi

Derneğimizin ilk proje çalışması olan, AYSKAD AKADEMİ için Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi ile Mesleki Eğitim İşbirliği protokolünü 7 Eylül 2018 tarihinde imzaladık.Meslek Liseleri Asansör Uygulama Atölyeleri İyileştirme Projesi kapsamında, Eğitim Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nin çok değerli meslek öğretmenlerinin çabalarıyla hayata geçirelecek olan AYSKAD AKADEMİ, ülkemizde asansör eğitimi veren meslek liselerindeki uygulama atölyelerinin son teknoloji uygun ürünlerle donatılması,müfredat programının yeni yönetmeliklere göre güncellenmesi ve eğitimcilerin teorik ve pratik olarak eğitilmelerini kapsamaktadır.

07 Eylül 2018