AYSKAD Loading

İHRAÇ EDEBİLDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ? - Asansör Magazin Köşe Yazısı

İHRAÇ EDEBİLDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ? - Asansör Magazin Köşe Yazısı

İHRAÇ EDEBİLDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ? - Asansör Magazin Köşe Yazısı

İHRAÇ EDEBİLDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine  göre;  ihracat  2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %7,7  artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat %12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %4 arttı, ithalat %0,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %8,5, ithalat %16,1 arttı.

Avrupa Birliğine ihracat % 6.4 arttı.  

Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 2017 yılının haziran ayına göre 2018 yılının haziran ayında % 6.4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 haziran ayında %47.5 iken, 2018 haziran ayında %51.2 oldu. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olarak belirlendi. Almanya’ya yapılan ihracat 2018 haziran ayında 1 milyon 308 milyon dolar olurken, Almanya’yı 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile güç birliğine giderek aylık ihracat rakamlarının açıklanmasına ilişkin çalışmaları ortak yapma kararı aldı. Yapılan ilk ortak açıklamada ihracat rekor bir değerle bildirildi. Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın temmuz ayına göre % 11.8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu verilerin ışığında 2018 yılı temmuz ayı bugüne kadar en çok ihracat yapılan temmuz ayı olarak belirlendi.  

Asansör Sektörüne İlişkin Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler

Ülkemizde pek çok sektörde olduğu gibi asansör sektörü de dünyada gelişen teknolojinin gerisinde kalmayarak büyük bir değişim sürecine girmiş ve dünya ticaretinde önemli Pazar payına ulaşmıştır. İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen uluslararası fuarların katkılarıyla, Türk firmaları ve bu firmaların yeni tasarımları dış ticaretimize olumlu yönde yansımalar getirmektedir. Ülkemizin Arap Yarımadasındaki ülkelere yönelik girişimleri neticesinde bu ülkelerin yeniden yapılandırılmasında Türk asansör sektörünün bu gelişmelerden önemli bir pay alacağı öngörülmektedir. Kentsel Dönüşüm Yasası ile inşaat sektörüne paralel olarak iç piyasada asansör sektöründe ciddi gelişmeler yaşanacağı öngörülmektedir.

Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi

Türkiye’de yaklaşık olarak 570.000 adet asansör tesis edilerek hizmete açılmış olup, bugün itibarıyla eski ve yeni olarak tanımlanan bu asansörlerin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır. Asansör sektörü faaliyetleri kapsamında yeni asansör montajına ilişkin olarak bir değerlendirme yapılırsa, 2008 yılına kadar artış gösteren yeni asansör montaj sayısı küresel krizin etkisiyle 2009 yılında düşüş eğilimi içerisine girmiş olup, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları itibarıyla yeniden yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Kentsel dönüşümün uygulamaya alınması ve Sanayi Bakanlığımız tarafından 2015 yılı içerisinde zorunlu uygulamaya alınan “Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesinin Artırılması” konusundaki çalışma neticesinde özellikle aksam üretiminde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Burada önemli olan “Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesinin Artırılması” projesi boyunca dışa bağımlı kalmadan, ithalat yapmadan kendi kendine yeten bir sektör programının doğru şekilde yönetilmesi olacaktır.  Bu durum Türk asansör sektörüne sorumluluk yüklemekte olup, var olan kapasitesi ve tecrübesi nedeniyle başarılı olunacağı kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir.

Asansör Sektörünün İhracat ve İthalat Değerlendirmesi

 2017 yılı toplam ithalat ve ihracat verilerine bakıldığında asansör sektörünün yaklaşık olarak 159 milyon $ ihracat değerine karşılık 224 milyon $ ithalat değerini ortaya koyduğu görülmekte olup asansör sektörünün dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 383 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre bir değerlendirme yapıldığında sektörün yaklaşık olarak 65 milyon $’lık dış ticaret açığı vermiş olduğu görülmektedir. Bu değerler genel olarak analiz edildiğinde, asansör aksam ve parçalarında yerli üretim kapasitemiz veya arzımız bulunmasına rağmen, yerli montaj firmalarının ithal ürün tercih ederek montaj yaptıkları gözlemlenmiştir. Yaklaşık 60 yıldır ülkemizde var olan, kendi olanakları ile sektör haline gelmiş, yaptığı ihracatta kendi olanakları ile pazar bulmuş, ülkeye döviz getirmiş ve ekonomiye değer katmış olan asansör sektör mensuplarının daha verimli olabilmesi için kendisine ait bir Organize Sanayi Bölgesi olması şarttır. Sanayi Bakanlığı’ nın  yer tahsisi konusunda göstereceği hassasiyet bugün yaşadığımız sektörel problemlerin bir ayağının ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Sektörümüzün bir arada çalışabilmesi olanağının sağlanması ile; verimlilik,  ürün niteliği, birliktelik ve buna bağlı olarak ihracatın da artması kaçınılmaz olacaktır.

İhracatın itici gücü fuarlar.

İhracat yapan firmaların ihracat potansiyelini diğer firmalara ve potansiyel alıcılara duyurması gerekmektedir. Bunun için çeşitli pazarlama yöntemleri belirlenmiştir. E-posta pazarlaması, potansiyel alıcı ziyaretleri ve en önemlisi fuar katılımları bu yöntemlerin ana başlıklarını oluşturmaktadır. E-posta pazarlamasını, ihracata yeni başlayacak olan ve yatırım yapmaktan kaçınan firmalar tercih etmektedir. Potansiyel alıcı ziyaretleri asansör sektörü de olmak üzere nice sektörde tercih edilen temel satış ve ihracat prensibi haline gelmiştir. Fuarları tercih edilebilir kılan ise; mevcutta ihracat yapmakta olan firmalara yeni alıcılar ile tanışma olanağı sağlaması ve uluslararası olmasıdır. Fuarlar sayesinde kısa zamanda çok daha fazla sayıda firma ile irtibat kurmak mümkündür. İhracat amacı güden her firma fuarlara katılmalıdır. Fuarların, katılımcı firmalara geniş network imkanı sağlaması en büyük avantajıdır. Teknolojiye ayak uydurarak üretim kalitesini arttıran Türk Asansör Sanayi, asansör ve yürüyen merdiven pazarının yurt dışına açılması konusuna oldukça hassasiyet göstermektedir. Fuarlar ise sektör mensuplarının rekabet ve marka gücünü göstereceği en büyük platform olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de ihracat yapan sektörlerin içerisinde önemli yere sahip olan Asansör Sanayi’nin, hedeflediği ihracat oranlarına ulaşabilmesi için fuarlara katılım büyük önem taşımaktadır. Fakat katılmayı düşündüğünüz fuarı dikkatli seçmenizi öneririm. Fuar katılımcılarını sektördeki gücüne veya ününe göre ayrıcalıklı, göz önünde olabilecekleri şekilde konumlandıran bir fuarcılık organizasyonunda, bu firmalar ile bile bile rekabet içine girmek ve aynı müşteriye ulaşmaya çalışmak motivasyonunuzun düşmesine sebep olabilir.  Tüm sektör paydaşlarına günbegün artan bir ihracat , bereketli ve adaletli fuarlar dilerim.

 

11 Mart 2019