AYSKAD Loading

Ayskad, Güçlü Yönetim Kadrosuyla Gelecek Vaad Eden Bir STK Olarak Sektörde Yerini Aldı - Dünya İnşaat Dergisi

Ayskad, Güçlü Yönetim Kadrosuyla Gelecek Vaad Eden Bir STK Olarak Sektörde Yerini Aldı - Dünya İnşaat Dergisi

Ayskad, Güçlü Yönetim Kadrosuyla Gelecek Vaad Eden Bir STK Olarak Sektörde Yerini Aldı - Dünya İnşaat Dergisi

14 Şubat 2018 tarihinde kurulan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınları Derneği (AYSKAD) 31 Mart’ ta ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Asansör sektöründe faaliyet gösteren 28 kadın kurucu üyeyle kurulan AYSKAD, sektörün yedi önemli sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin bir arada olduğu güçlü yönetim kadrosuyla otoritelerden tam not aldı.

AYSKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Bulut, “Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekonomide, sanayide, bilimde, teknolojide, eğitimde ve siyasette etkin görevler alarak ülkelerin kalkınmasında önemli roller oynamaktadırlar. Dünyada kadın ekonomisine karşı başlayan bu yönelmenin sonucu olarak kadınlar artık ülkemizde de toplumsal hayatın her alanında varlıklarını gösteriyorlar.

Bizler de, bu gerçeklikten yola çıkarak, kadın emeğine karşı başlayan yönelmenin asansör sektörüne yansıması olarak AYSKAD’ı kurduk. Türk asansör sektörünün gelişimi için; erkek egemen bir sektörde kadın derneği olmanın tüm zorluklarına karşı, uluslararası normlarda bir STK anlayışıyla oluşturduğumuz, her türlü bilgi birikimine sahip, tecrübeli ve eğitimli kadrolarımızla sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi. AYSKAD’ın kuruluş amaçlarını üç ana başlık altında topladıklarını belirten Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Asansör ve yürüyen merdiven sanayisinde yer alan kadınların, iş dünyasındaki statülerini güçlendirmek, ülke ekonomisine katkılarını arttırmak ve sektöre daha fazla kadın iş gücünü dahil etmek, sektörün mesleki, teknik, ahlaki ve profesyonel anlamda gelişimi için eğitim projelerini hayata geçirmek ve Türk asansör sektörünü uluslararası platformlarda temsil ederek sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. AYSKAD Yönetim Kurulu olarak bu amaçlar doğrultusunda, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve tüm paydaşlarla ortaklaşa oluşturacağımız projelerle asansör sektörünün geleceğine sahip çıkacağız.”

03 Mayıs 2018