AYSKAD Loading

Asansör Sektörünün Kadına Şiddet Haberleri ile Anılmasını İstemiyoruz!

Asansör Sektörünün Kadına Şiddet Haberleri ile Anılmasını İstemiyoruz!

Asansör Sektörünün Kadına Şiddet Haberleri ile Anılmasını İstemiyoruz!

20 Aralık 2018 tarihinde, asansör denetimi ile görevli MMO (Makina Mühendisleri Odası) mensubu kadın mühendise görevi başındayken, asansör monte eden firma yetkilileri tarafından sözlü ve fiziki şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin ulusal medyada yer alan haberlere istinaden, asansör sektörünün sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;

Derneğimizin ilgili komisyon üyelerinin girişimleriyle, iddia edilen olayın taraflarıyla bire bir görüşmeler sağlanmış, yapılan görüşmelerden elde edilen bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan ayrıntılı rapor, bağlı bulunduğumuz üst kurum olan Asansör Sanayicileri Federasyonu’na sunulmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, asansör sektörünün toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan kadın sivil toplum kuruluşu olarak; sektörde var olan sorun sarmalının tüm detaylarını içinde barındıran bu olayın, kadına şiddetin sıkça tartışıldığı günlerde asansör sektörüyle bağlantılı olarak gündeme gelmesinden, derin üzüntü duymaktayız.

Sektörümüzün itibarını zedeleyici bu tür olayların bir daha yaşanmaması için konunun hem sektörel hem de toplumsal açıdan ele alınacağı bir çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz. Asansör sektörünün otorite kurumları, sivil toplum örgütleri ve ilgili Bakanlıklar ile bir araya gelerek, sorunlara konvansiyonel çözümler arayacağımız, aynı zamanda sektörde kadın iş gücünün arttılmasına imkan sağlayacak iyileştirmelerin irdeleneceği “Asansör sektöründe Kadın İş Gücünün Önemi” konulu bir çalıştay yapmak üzere girişimlerimize başlamış bulunmaktayız.

Türk Asansör Sektörünün bağımsız ve tarafsız kadın gücü olarak konuya sağ duyulu ve objektif yaklaşım gösterdiğimizi bildirir, tarafların kanuni haklarını korumak için başlattıkları yargı süreci devam ederken, kamu vicdanını ve kadın vicdanını rahatlatmak adına, konunun hukuki süreçte de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ Adına,

Yönetim Kurulu Başkanı

Yasemin BULUT

01 Şubat 2019