AYSKAD Loading

KOMİSYONLAR

KURUMSAL YÖNETİM ve PAYDAŞ İLİŞKİLERİ KOMİSYONU

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayisinde yer alan kadınların , iş dünyasındaki statülerini güçlendirmek ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak,

Sektörün mesleki, teknik, ahlaki ve profesyonel anlamda gelişimi için, resmi kurumlar, kuruluşlar ve paydaşlarla işbirliği içinde olmak,

Üyelerine, küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği vererek, sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve STRATEJİ KOMİSYONU

Türk asansör sektörünü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek.

Asansör Sanayinin sürdürebilir kalkınması için stratejiler belirlemek.

 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayisindeki Kadın İşgücünü daha etkin kılmak için profesyonel yönetim eğitimleri vermek,

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin güvenli kullanımı konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak,

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayisinin geleceğine temel oluşturacak Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili faaliyetlerde bulunmak , paydaşların yürüttüğü mevcut eğitim çalışmalarına destek vermek,

 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üyeler ile olan ilişkileri takip etmek.

Derneğin maddi ve manevi gelişimini sağlamak için , üyelerin birlik , bütünlük ve dayanışma içinde olacakları aktiviteler organize etmek.

Yeni üye başvurularının , üye kabul kriterlerine uygunluğunu araştırmak,

Diğer komisyonların talebi doğrultusunda yapılacak seminer , panel, konferans ve eğitim toplantıları organize etmek,

Üyelerin bütünlük ve uyum içinde sosyalleşecekleri kültürel ve sanatsal faaliyetler organize etmek , geziler tertip etmek.

 

ARABULUCULUK VE UZLAŞMA KOMİSYONU

Üyelerimizin karşılaştıkları ticari uyuşmazlıklar karşısında , hukuki yollara başvurulmadan önce taraflar arasında arabuluculuk yaparak uzlaşma zemini sağlamak.

Üyelere İş Kanunu İş Hukuku , Kanun , Yönetmelik ve Mevzuatlar hakkında güncel bilgilendirmeler yapmak ve eğitimler vermek.

 

TEKNİK KOMİSYON

Asansör ve yürüyen merdiven sanayisinin gelişimi için yasal düzenlemelerin ve kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilmesi için destekler vermek.

Asansör sektöründeki yasal mevzuatları takip etmek ve üyelere yeniliklerle ilgili bilgilendirmeler yapmak.

Üyelerin yenilenen mevzuatları uyum sağlayabilmesi için eğitim toplantıları, seminer ve paneller düzenlemek.

Sürdürülebilir kalkınma için kalite yönetim sistemini sektörde etkin hale getirmek.